Rapport från den europeiska kasinobranschen

By Administrator

Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen avseende den strategiska undersökningen OI/2/2017/TE om insynen i rådets lagstiftningsprocess

från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare inkom den: 8 juli 2020 till: Jeppe TRANHOLM -MIKKELSEN, g eneralsekreterare för Europeiska unionens råd Komm. dok. nr: COM(2020) 311 final Ärende: RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH Det konstaterar två europeiska tankesmedjor i en ny rapport. Brittiska Ember och Agora Energiewende från Tyskland har sedan fem år tillbaka publicerat en årlig rapport om Europas omställning till grön el. Den Europeiska Brandsäkerhetsveckan. Europacable, representerad av Christophe Richon, ordförande för WG CPR, hade möjligheten att bidra till de dagar som ägnas åt att byggnaders brandsäkerhet, elsäkerhet och övergång från fossila till förnyelsebara bränslen . den inrättades 2015 har den gemensamma resolutionsmekanismen förbättrats när det gäller att förbereda bankresolutioner, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Men EU-revisorerna konstaterar att mer behöver göras inom vissa avgörande områden. Gemensamma

19 nov 2019 Det konstaterar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån. Rapporten från EEA (Europeiska miljöbyrån) visar att kläderna endast används i 

Den 5-6 maj genomfördes den årliga europeiska hastighetskonferensen och i år stod det belgiska skridskoförbundet som värdar för mötet i Bryssel. På plats var representanter från 12 europeiska skridskoförbund, ISU:s tekniska kommitté för hastighetsåknin Expo, tillsammans med brittiska Hope not hate och tyska Amadeu Antonio Stiftung, släpper en rapport där den högerextrema miljön i Europa granskas. Bilden som tonar fram är en miljö i förändring som blir allt mer internationell samtidigt som de traditionella organisationerna delvis förlorar i inflytande. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.7.2019 COM(2019) 339 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Rapport om konkurrenspolitiken 2018 {SWD(2019) 297 final}

europeiska kommissionen bryssel den 28.6.2012 com(2012) 344 final rapport frÅn kommissionen till europaparlamentet nionde rapporten Översikt Över tredjelÄnders handelspolitiska skyddsÅtgÄrder mot europeiska unionen (statistiken gÄller fram till och med den 31 december 2011, medan fallredogÖrelse och text uppdaterats till mars 2012)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 293 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Lägesrapport om förnybar energi {SWD(2015) 117 final} SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.5.2013 COM(2013) 257 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Rapport om konkurrenspolitiken 2012 {SWD(2013) 159 final} europeiska kommissionen bryssel den 30.6.2020 com(2020) 272 final annexes 1 to 2 bilagor till rapport frÅn kommissionen Årsrapport 2019 om tillÄmpning av subsidiaritets - och proportionalitetsprinciperna och om fÖrbindelserna med de nationella parlamenten Sök rapporter och broschyrer i nätbokhandeln EU Bookshop eller efter EU-institution och politikområde. Feb 15, 2021 · Expo, tillsammans med brittiska Hope not hate och tyska Amadeu Antonio Stiftung, släpper en rapport där den högerextrema miljön i Europa granskas. Bilden som tonar fram är en miljö i förändring som blir allt mer internationell samtidigt som de traditionella organisationerna delvis förlorar i inflytande.

11 mar 2020 I Allmänna rapporten redogör kommissionen för EU:s viktigaste insatser under året som gått.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2021 COM(2021) 62 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om en eventuell utvidgning av ramen för bruttosoliditetsbufferten till andra systemviktiga institut och om definitionen och beräkningen av det totala Årsrapport 2008 och Rapport om erfarenheterna från solidaritetsfondens sex första år, yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Framtiden för Europeiska unionens solidaritetsfond”.